Je nutné mít při koupi nemovitosti v Rakousku právníka?

Při koupi nemovitosti v Rakousku není nutné si najímat právníka. Právní soulad převodu zaručuje notář, který je nezávislým, rakouskou administrativou pověřený úředník, případně advokát, který je zaregistrován v Advokátní komoře.

  
Tento advokát nebo notář je pak také autorem zápisu do knihy vlastnictví (katastr) a kupní smlouvy o převodu. Ve složitějších případech je ale vhodné si právníka, který bude Vaše zájmy zastupovat, najmout. Rádi Vám doporučíme vhodnou právnickou kancelář, která se touto problematikou zabývá a orientuje se v rakouském právním řádu.

  

   

Další otázky ohledně koupě nemovitosti v Rakousku
Naše nabídka nemovitostí v Rakousku
Kontaktujte nás