Jak probíhá kupní proces v Rakousku?

Ačkoli teoreticky mohou Češi kupovat reality v Rakousku bez omezení, situace není vždy tak jednoduchá. Pravidla pro nákup nemovitostí jsou určována jednotlivými spolkovými zeměmi. Některé z nich, jako například Tyrolsko a Vorarlbersko, se snaží omezit příliv cizinců kupujících nemovitosti. Požadují, aby určité domy a byty byly užívány pouze jako trvalé bydliště. 

Jakmile si kupující zvolí nemovitost, podepíše s prodávajícím předběžnou smlouvu (Kaufanbot). Většinou se to obejde bez zaplacení rezervačního poplatku, ale při podpisu je již třeba mít všechny prostředky ke koupi k dispozici, protože tato smlouva je již právně závazná a obvykle její splnění nelze podmínit pozdějším získáním hypotéky. Pokud kupující od této závazné smlouvy odstoupí, musí zaplatit většinou okolo 5% z kupní ceny plus náklady a daně. Tato jistina zde figuruje místo rezervačního poplatku. Poté notář nebo určený advokát provede kontrolu dokumentace a vlastnictví v katastru a sepíše kupní smlouvu (Kaufvertrag). Když ji obě strany podepíšou, zaregistruje ji notář na katastru nemovitostí. Většinou do týdne od podpisu kupní smlouvy musí kupující převést peníze na zajištěný účet u notáře nebo pověřeného advokáta. Když je vyřízena registrace smlouvy na katastru, což trvá zpravidla 2 až 4 týdny, dojde k předání apartmánu. Vlastní převod vlastnictví trvá na katastru déle, ale to již můžete svůj nový apartmán užívat. 

Předběžnou smlouvu (kaufanbot) i kupní smlouvu (kaufvertrag) může kupující podepsat v ČR, není nutné kvůli podpisům jezdit do Rakouska. Stačí, když se osobně dostaví až na vlastní předání apartmánu. 

  

Další otázky ohledně koupě nemovitosti v Rakousku

Naše nabídka nemovitostí v Rakousku

Kontaktujte nás