Jak probíhá kupní proces v Portugalsku?

Nemovitosti v Portugalsku si mohou zakoupit Češi  za stejných podmínek jako Portugalci. Kupní proces probíhá zpravidla ve 2 fázích. Nejdříve podepisuje kupující spolu s prodávajícím smlouvu o smlouvě budoucí kupní (portugalsky contrato de promessa de compra e venda), při jejímž podpisu skládá kupující zálohu (obvykle 10 až 20%). V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího záloha propadá, v případě, že od smlouvu odstoupí prodávající, je povinen částku uhradit kupujícímu ve dvojnásobné výši.

Další krokem je podpis vlastní kupní smlouvy (escritura), která se podepisuje před notářem, který následně zajistí převod nemovitosti v katastru nemovitostí. Kupní smlouva se obvykle podepisuje asi za 3 až 4 týdny od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí. Po tuto dobu může být záloha uložena na zabezpečeném účtu v advokátní úschově. Podpisem kupní smlouvy a uhrazením zbývající částky se kupující stává vlastníkem nemovitosti a jsou mu předány klíče. Nečeká se tedy jako u nás na zápis v katastru.

Celý kupní proces může trvat několik týdnů až několik měsíců. Není nutné, aby byl kupující přítomen všem úkonům, může zplnomocnit osobu (nejčastěji právníka), která jej v kupním procesu zastoupí. 

   

Další otázky ohledně koupě nemovitosti v Portugalsku

Naše nabídka nemovitostí v Portugalsku

Kontaktujte nás