Investování do nemovitostí

Jaké jsou výhody investice do realit oproti investici do cenných papírů?


Článek je umístěn v kategorii: Investování do nemovitostí

5. 7. 2012

Reality jsou jedním z typů tradičních investičních aktiv, investorům přináší výnos nejen prostřednictvím zhodnocení kapitálu čili ceny nemovitosti, ale i prostřednictvím pravidelného příjmu z nájmu. Mnoho laiků ale i profesionálních investorů dává přednost investici do hmotného aktiva, obecně řečeno do cihel, oproti finančním aktivům v podobě akcií a obligací. Vzhledem k nákladům na prodej a menší likviditě než je tomu u finančních produktů, nemovitosti jsou zpravidla využívány k dlouhodobější investici, tedy těmi investory, kteří se snaží maximalizovat hodnotu svého majetku v horizontu delším než 5 – 10 let.

Jaké jsou výhody investování do realit?

  1. Vyšší výnosy v dlouhodobém horizontu - Dlouhodobé studie, které často zkoumají data za několik století, ukazují, že ceny nemovitostí obvykle rostou trochu rychleji než inflace ve všech zemích, kde jsou dostupné záznamy (Nositel Nobelovy ceny Prof. Shiller: “Irrational Exhuberance”,  studie francouzského Národního statistického úřadu).
  2. Ochrana před inflací - Celkový výnos z realit daný součtem nárůstu ceny nemovitosti a příjmem z nájmu výrazně převyšuje inflaci v delším období.  Tento trend se zrychlil v posledních desetiletích, kdy světová populace narůstá exponenciálně (světová populace se zvýšila ze 3 miliard na 7 za posledních 50 let, a tím i půda připadající na jednoho člověka se výrazně zmenšila a zdražila a ceny nemovitých aktiv stoupaly více než průměrná inflace ve většině zemí.
  3. Menší výkyvy cen - Investice do realit se také vyznačují menší volatilitou než investice do akcií, jak dokumentují mnohé studie (např. opět Prof. Shiller: “Irrational Exhuberance”, která analyzuje data za 2 století).
  4. Reality nabízí lepší způsob udržení hodnoty bohatství v prostředí, kde ostatní aktiva ztrácí hodnotu (akcie) a kde riziko z investic významně vzrostlo ( např. vládní obligace vyspělých zemí na pozadí dluhové krize v minulých letech). Nejpodrobnější výzkum v této oblasti byl proveden profesorem Kennethem Rogoffem z Harvardské univerzity a zahrnuje data za 8 století. Tato studie dokazuje, že ve velkých finančích krizích reality ztrácí méně hodnoty než akcie a dluhopisy.

Zpět na Investiční nemovitosti


zpět na seznam článků