Jak probíhá kupní proces při koupi nemovitosti v Chorvatsku?

Občané České republiky mohou nakupovat nemovitosti, vyjma zemědělské půdy, lesů, vodních ploch a chráněných oblastí nebo pozemků v přírodní rezervaci, v Chorvatsku za stejných podmínek jako Chorvaté. Češi mohou nakupovat i na právnickou osobu se sídlem v ČR. Jednou z možností koupě nemovitosti je i založení chorvatské společnosti a do jejího majetku pak zakoupit předmětnou nemovitost.

Po výběru nemovitosti je potřeba nejprve získat daňové identifikační číslo (OIB). Bez OIB nelze v Chorvatsku nic vlastnit, sepisovat smlouvy nebo prakticky úředně existovat. Dále se postupuje v těchto krocích: 

• Uzavře se rezervační smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní, při jejím podpisu se uhradí dohodnutá suma jako rezervace (obvykle 10-15%, ale záleží na dohodě).

• Následně právník zkontroluje náležitosti jako je katastr, původ nemovitosti, stavební povolení atd.

• Dále si kupující si založí bankovní účet u chorvatské banky (může být vedený i v eurech; někdy je možné, aby rezervační poplatek byl uhrazen v eurech, ale kupní cena se již platí pouze v kunách).

• Když jsou splněny všechny náležitosti, je podepsána u notáře kupní smlouva, kterou pak notář registruje na katastru. Kupující nemusí být přítomen, může dát plnou moc svému právnímu zástupci, aby jej zastupoval při podpisu. Následně kupující uhradí kupní cenu, respektive její zbývající část. Tento výpis vás označuje jako vlastníka nemovitosti, až katastr dokončí registraci, jméno je zapsáno i v majetkovém listu.

• Vlastník nemovitosti je zapisován do katastru a také do zemské knihy, kterou vede Ministerstvo spravedlnosti a je rozhodující v případě určení vlastnictví. Katastr má pouze informační charakter. 

• Kupní smlouvu notář zašle na Finanční správu a ta následně vyměří daň z převodu nemovitosti a kupujícímu zašle oznámení. Daň je potřeba zaplatit do 15 dnů od doručení.

Převod na katastru trvá několik měsíců, ale majitelem se kupující stává v okamžiku podpisu smlouvy a zároveň po úhradě celé kupní ceny.

    

    

Další otázky ohledně koupě nemovitosti v Chorvatsku

Naše nabídka nemovitostí v Chorvatsku

Kontaktujte nás