Jak probíhá kuppní proces při koupi nemovitosti v Chorvatsku?

Občané České republiky  mohou nakupovat nemovitosti, vyjma zemědělské půdy, lesů a chráněných oblastí nebo pozemků v přírodní rezervaci, v Chorvatsku za stejných podmínek jako Chorvaté. Češi mohou nakupovat i na právnickou osobu se sídlem v ČR.

Po výběru nemovitosti je potřeba nejprve získat daňové identifikační číslo (OIB). Dále se postupuje v těchto krocích: 

  • Uzavře se rezervační smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní, při jejím podpisu se uhradí dohodnutá suma jako rezervace (obvykle 10-15%, ale záleží na dohodě).
  • Následně právník zkontroluje náležitosti jako je katastr, původ nemovitosti, stavební povolení atd.
  • Dále si kupující si založí bankovní účet u chorvatské banky (může být vedený i v eurech; někdy je možné, aby rezervační poplatek byl uhrazen v eurech, ale kupní cena se již platí pouze v kunách).
  • Když jsou splněny všechny náležitosti, je podepsána u notáře kupní smlouva, kterou pak notář registruje na katastru. Kupující nemusí být přítomen, může dát plnou moc svému právnímu zástupci, aby jej zastupoval při podpisu. Následně kupující uhradí kupní cenu, respektive její zbývající část.
  • Do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy právník registruje kupujícího k dani z převodu nemovitosti.

Převod na katastru trvá několik měsíců, ale majitelem se kupující stává v okamžiku podpisu smlouvy a zároveň po úhradě celé kupní ceny.

    

Další otázky ohledně koupě nemovitosti v Chorvatsku

Naše nabídka nemovitostí v Chorvatsku

Kontaktujte nás