Jak probíhá kupní proces ve Španělsku?

Nemovitost ve Španělsku si mohou občané ČR zakoupit bez jakýchkoliv překážek, za stejných podmínek jako Španělé. Kupní proces ve Španělsku probíhá za účasti notáře a právních zástupců strany kupující a strany prodávající. Délka trvání celého procesu se obvykle pohybuje od 2 týdnů do 2 měsíců, během této doby jsou zapotřebí obvykle 2 návštěvy strany kupující ve Španělsku. Kupující za sebe může pověřit zástupce na základě plné moci.

Kupní proces probíhá obvykle ve třech fázích:

  • rezervační smlouva  (contrato de arras) - tento krok není nezbytně nutný v kupním procesu, nicméně zaručuje kupujícímu výhradní právo na vybranou nemovitost (zhruba po dobu 14 až 30 dní), která je na základě této smlouvy stažena z trhu,
  • smlouva o smlouvě budoucí kupní (contrato privado di compraventa) - součástí této smlouvy jsou úplné a kompletní informace o straně kupující i prodávající a o nemovitosti, která je předmětem prodeje. Při podpisu této smlouvy se skládá záloha, obvykle ve výši 10% z kupní ceny nemovitosti. Pokud od smlouvy odstoupí kupující, záloha propadá, pokud od smlouvy odstoupí prodávající, musí zaplatit dvojnásobek zálohy,
  • vlastní kupní smlouva  (escritura publica) - která se podepisuje za přítomnosti notáře, který smlouvu posléze zaregistruje na místně příslušném katastru nemovitostí a na finanční úřad.

Podmínka pro zahájení kupního procesu ve Španělsku je získání daňového identifikačního čísla (Numero de Identifi cación de Extranjero - NIE) a založení bankovního účtu u jedné ze španělských bank.

Podpisem kupní smlouvy se nemovitost stává majetkem výhradně kupujícího. Registrace nového majitele na katastrální úřadu trvá zhruba 4 až 6 měsíců, do té doby slouží jako potvrzení o vlastnictví právě tato kupní smlouva. Poplatky spojené s koupí nemovitosti se platí přímo u notáře, nejčastěji šekem, případně v hotovosti. 

                                                                    

Další otázky ohledně koupě nemovitosti ve Španělsku

Naše nabídka nemovitostí ve Španělsku

Kontaktujte nás