Jak probíhá kupní proces v Itálii?

Češi jako občané EU mohou kupovat nemovitosti v Itálii bez omezení, za stejných podmínek jako Italové. Převod vlastnictví se obvykle skládá z podpisu 2-3 dokumentů:

  1. nepovinná rezervační smlouva, která slouží ke stažení nemovitosti z trhu;
  2. dvoustranná smlouva o smlouvě budoucí kupní (preliminare di compravendita nebo compromesso), při jejímž podpisu kupující zaplatí zálohu,  která již v sobě zahrnuje veškeré podstatné náležitosti koupě (identifikace stran, identifikace nemovitosti podle katastrálních záznamů, závazek ke koupi a prodeji, právní stav nemovitosti včetně případných hypoték a břemen, nejzazší datum pro notářský převod vlastnictví);
  3. konečná smlouva kupní podepsaná před nestranným veřejným notářem (rogito), jehož povinností je zaručit právoplatnost převodu a registrovat převod vlastnictví k nemovitosti v italském katastru. Při notářském aktu se splatí zbytek kupní ceny a předají klíče k nemovitosti. 

Záloha splatná při  podpisu smlouvy o smlouvě budoucí se obvykle pohybuje okolo 20-30% kupní ceny. Pokud kupující následně odstoupí od smlouvy o smlouvě budoucí, ztrácí zálohu. Pokud odstoupí prodávající, je povinen kupujícímu zaplatit dvojnásobek zálohy. Celý proces obvykle trvá obvykle 2 týdny až 2 měsíce. Kupující nemusí být osobně přítomen u podpisu obou smluv. Je poměrně obvyklé jmenovat zástupce. Obvykle stačí ke koupi jen jedna návštěva v Itálii.

    

Další otázky ohledně koupě nemovitosti v Itálii

Naše nabídka nemovitostí v Itálii

Kontaktujte nás