Jaké jsou typy vlastnictví na Severním Kypru?

Na Severním Kypru v současné době existuje více typů vlastnictví. Politické události z roku 1974, které rozdělily ostrov na tureckou a řeckou část, měly dopad i na vývoj typů vlastnictví. Rok 1974 je tak rozhodný pro určení typu vlastnictví u jednotlivých nemovitostí. I proto doporučujeme najmout si právního zástupce, který se vyzná v severokyperském právu a jehož úkolem je kromě dalšího ověření typu vlastnictví na Katastru nemovitostí. Pouze následující 4 typy Vám zajistí absolutní vlastnictví nemovitosti. Zvažujete-li koupi nemovitosti na Severním Kypru, dbejte na to, aby měla jeden z následujících typů vlastnictví:

    

  • zahraniční vlastnictví před rokem 1974 (angl. pre 1974 foreign freehold title) - tento typ vlastnictví mají nemovitosti vlastněné zahraničním majitelem ještě před rokem 1974.

  • turecké vlastnictví před rokem 1974 (angl. pre 1974 Turkish freehold title) - ve vlastnictví Turků ještě před rokem 1974.

  • "ESDEGR" (angl. TRNC exchange title) - typ vlastnictví vzniklý po roce 1974, kdy Turkům, kteří uprchli během konfliktu z jižní řecké části ostrova na sever, byla náhradou dána do vlastnictví nemovitosti podobného stavu a rozsahu, jako vlastnili na jihu. Tyto "náhrady" byly původně majetkem Řeků, kteří v roce 1974 utekli do jižní části.

  • "TAHSIS" ( angl. TMD title) - toto je název pro vlastnictví, které představuje především půdu, která byla dána Kyperským Turkům jednak za vojenskou a vládní službu, jednak osadníkům na  podporu hospodářského růstu.  Tato půda byla před rokem 1974 ve vlastnictví Řeků, kteří uprchli na jih.

   

Většina nemovitostí, které jsou k dispozici na trhu, mají jeden z výše uvedených typů vlastnictví a jejich koupě je bezpečná i případě, že by v budoucnu došlo ke sjednocení ostrova.  Existují i další typy vlastnictví, jejich nákup však důrazně nedoporučujeme, neboť není jisté, jak by s nimi bylo nakládáno v případě sjednocení ostrova. 

  

Další otázky ohledně koupě nemovitosti na Severním Kypru

Naše nabídka nemovitostí na Severním Kypru

Kontaktujte nás